Zaburzenia przetwarzania słuchowego – ocena, trzy filary pomocy, trening słuchowy, stymulowanie motoryki gałek ocznych, CVI. Prowadząca Violetta Podsiadła–Kabacińska

350,00 

Najbliższe szkolenie odbędzie się 14-15.04.2021 (środa g. 18.15- 21.00, czwartek g. 18.30 – 21.00).

SZKOLENIE ODBĘDZIE SIĘ ONLINE

Można się zapisać

Kategoria:

Opis

prowadząca: Violetta Podsiadła–Kabacińska

termin: 14-15.04.2021 (środa g. 18.15- 21.00, czwartek g. 18.30 – 21.00) NOWY TERMIN

miejsce:  SZKOLENIE ODBĘDZIE SIĘ ONLINE

cena: 350 złotych

 

Prowadząca: Violetta Podsiadła–Kabacińska-  terapeuta integracji sensorycznej, neuro-surdologopeda, oligofrenopedagog, terapeuta NDT-Bobath

Forma: wykład, warsztat, studium przypadku, analiza nagrań

Adresaci szkolenia: pedagodzy, nauczyciele, logopedzi, psycholodzy, terapeuci integracji sensorycznej

 

Program szkolenia:

MODUŁ  B – SENSO-  SŁYSZĘ, WIDZĘ

BLOK I. 8.30–10.00

II. 10.15–11.45

III. 12.00–13.30


CENTRALNE ZABURZENIA PRZETWARZANIA SŁUCHOWEGO – DIAGNOZA, TERAPIA

 •  Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego (CAPD )- istota zaburzenia.
 • Przyczyny
 • W jaki sposób objawiają się Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego?
 • Jak pomóc dziecku z Centralnymi Zaburzeniami Przetwarzania Słuchowego ma różnych poziomach:
 • technologie wspierające terapię dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego
 • terapia wspomagająca dziecko z CAPD – dla logopedy, pedagoga, psychologa
 • strategie postępowania w codziennym życiu (domu, szkole, przedszkolu).
 • Jak słyszymy ? Jak czytać audiogram?
 • Rozwój funkcji słuchowych
 • Zasady prowadzenia ćwiczeń słuchowych
 • Stymulacja funkcji słuchowych od okresu niemowlęcego do wieku wczesnoszkolnego: ćwiczenia, zabawy stymulujące słuch awerbalny, słuch werbalny  oraz integrację słuchowo- ruchową z wykorzystaniem elementów integracji sensorycznej oraz uwzględnieniem innych metod (m.in.werbo-tonalnej, audytywno-werbalnej).
 • Zasady pracy z dziećmi z niedosłuchem
 • Analiza nagrań video. Praca w grupach.

PRZERWA 13.30–14.30

BLOK IV. 14. 30–16.15


STYMULOWANIE MOTORYKI GAŁEK OCZNYCH ORAZ CVI

 •  Rozwój funkcji wzrokowych
 • Funkcje wzrokowe ważne w rozwoju i w procesie uczenia się:
  • wodzenie
  • akomodacja
  • fiksacja
  • konwergencja
  • widzenie obuoczne
  • ruchy sakkadowe
 • Rekomendowane sposoby postępowania terapeutycznego. Aktywności, ćwiczenia, zabawy poprawiające w/w funkcji
 • Korowe zaburzenia widzenia- co jest ważne?
 • Sposoby wspierania w przedszkolu i w szkole
 • Analiza nagrań video. przypadku. Zajęcia praktyczne.


Uczestnicy szkolenia  otrzymują:
 zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, komplet materiałów teoretycznych, wypracowaną bazę pomysłów.

Dodatkowe informacje

Proszę wybrać, czy opłacają Państwo pełną kwotę czy zaliczkę.

Pełna kwota, Zaliczka, Lista rezerwowa