Karty Oceny Logopedycznej Dziecka – KOLD – test do diagnozy dzieci w wieku od 1. miesiąca do ukończenia 9. roku życia. Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju mowy dziecka. (sobota)

400,00 

BRAK MIEJSC

Najbliższe szkolenie odbędzie się 16.11.2019.

Przykro nam, na to szkolenie skończyły się miejsca.

Kategoria:

Opis

BRAK MIEJSC

prowadząca: dr Joanna Gruba, mgr Martyna Polczyk

termin: 16.11.2019  (sobota 9.00-17.00 9h dydaktycznych + przerwy)

miejsce:  Gdynia, ul. Traugutta 2 (wejście od ul. Władysława IV) – siedziba fundacji „Między Słowami”

cena: 400 złotych

 

Prowadzący:

dr Joanna Gruba: doktor nauk humanistycznych, absolwentka pedagogiki na Wydziale Pedagogiki i Psychologii na Uniwersytecie Śląskim, logopedii i terapii pedagogicznej na Uniwersytecie Opolskim oraz informatyki szkolnej na Uniwersytecie Śląskim Jest autorką i współautorką narzędzi diagnostycznych oraz licznych książek naukowych i dydaktyczno-naukowych. Była również kierownikiem projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej – www.fonem.euwww.encyklopedialogopedii.plwww.czytamipisze.pl.

mgr Martyna Polczyk: absolwentka filologii polskiej (studia I i II stopnia), logopedii (studia podyplomowe) i neurologopedii (studia podyplomowe) na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Pracuje jako neurologopeda i nauczyciel języka polskiego.

Dla kogo przeznaczony jest warsztat?

Warsztat adresowany jest logopedów, którzy chcą dokonać oceny rozwoju mowy dziecka w wieku od 1. miesiąca życia do końca 9. roku życia.

Tematyka:

Karty Oceny Logopedycznej Dziecka – KOLD są testem służącym do oceny najważniejszych obszarów mowy dziecka w wieku od 1 miesiąca życia do ukończenia 9 roku życia. Obecnie w Polsce dostępnych jest wiele logopedycznych narzędzi diagnostycznych, jednak najczęściej są to narzędzia niewystandaryzowane, czyli kwestionariusze badania. Ponadto dostępne narzędzia obejmują zazwyczaj jeden przedział wiekowy, najczęściej jest to okres przedszkolny, rzadziej wczesnoszkolny. Wiele narzędzi diagnostycznych skupia się głownie na diagnozie artykulacji pomijając inne istotne obszary mowy.

KOLD jest pierwszym polskim testem logopedycznym służącym do diagnozy dzieci w wieku od 1 miesiąca życia do ukończenia 9 roku życia. Badanie KOLD-em obejmuje 12 grup wiekowych w następujących obszarach: rozumienie mowy, nadawanie mowy, reakcje słuchowe, narządy mowy, artykulację i sprawność narządów artykulacyjnych (od 2 roku życia) oraz umiejętności pragmatyczno-społeczne (od 3 roku życia). Konstrukcja testu umożliwia szybką i sprawną ocenę umiejętności dzieci w poszczególnych grupach wiekowych, a ustalenie norm rozwojowych pozwala na zorientowanie się, czy badane dziecko rozwija się w poszczególnych obszarach badania logopedycznego prawidłowo, czy wykazuje nieprawidłowości.

Więcej o teście KOLD – czytaj więcej …

Program szkolenia:

1. Karty Oceny Logopedycznej Dziecka na tle innych narzędzi do diagnozy logopedycznej.

2. Teoretyczne podstawy KOLD-a.

3. Własności psychometryczne KOLD-a.

4. Charakterystyka i struktura kart wchodzących w skład testu (KOLD-A, KOLD-W, KOLD-P).

5. Charakterystyka pomocy wchodzących w skład testu KOLD.

6. Badania uzupełniające diagnozę logopedyczną.

7. Procedura badania, sposoby pozyskiwania danych.

8. Analiza wypowiedzi dziecka, zapis wad wymowy.

9. Interpretacja wyników o charakterze jakościowym i ilościowym.

10. Podsumowanie badań, profil, wnioski diagnostyczne, badania dodatkowe.

11. Praktyczne zastosowanie testu KOLD dla dzieci w wieku niemowlęcym i poniemowlęcym:

– analiza przypadku,

– formułowanie opinii diagnostycznej.

12. Praktyczne zastosowanie testu KOLD dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym:

– analiza przypadku,

– formułowanie opinii diagnostycznej.

13. KOM-Kod – komputerowe wsparcie diagnozy KOLD.

Dodatkowe informacje

Proszę wybrać, czy opłacają Państwo pełną kwotę czy zaliczkę.

Pełna kwota, Zaliczka, Lista rezerwowa