Diagnoza i terapia jąkania i innych zaburzeń płynności mówienia z uwzględnieniem konsekwentnej współpracy z rodziną – stopień II – praktyczny

680,00 

Najbliższe szkolenie odbędzie się 03-04.10.2020.

Przykro nam, na to szkolenie skończyły się miejsca.

Kategoria:

Opis

Prowadzący: dr n.hum. Mieczysław Chęciek – specj. neurologopeda (www.jakanie-terapia.pl)

Współprowadzenie: Edwin Bażański – neurologopeda kliniczny, emisjolog

termin: 03-04.10.2020

miejsce:  Gdynia, ul. Traugutta 2 – siedziba fundacji „Między Słowami”

cena: 680 złotych (za całe 2-dniowe szkolenie)

 

Prowadzący: dr n.hum. Mieczysław Chęciek – specj. neurologopeda (www.jakanie-terapia.pl)

Współprowadzenie: Edwin Bażański – neurologopeda kliniczny, emisjolog

Adresaci szkolenia: logopedzi, neurologopedzi, neuropsycholodzy z doświadczeniem w pracy z osobami dorosłymi z afazją

Liczba godzin: 20h (2 dni szkoleniowe)

Termin szkolenia: 03-04.10.2020 (rozpoczęcie w sobotę o godz. 9.00, natomiast zakończenie – w niedzielę ok. 16.00)

Program szkolenia:

 1. Wykorzystanie wyników diagnozy jąkania i innych zaburzeń płynności mówienia w planowaniu programu terapeutycznego dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
 2. Zawarcie kontraktu terapeutycznego z rodziną / osobami wspierającymi proces terapii pacjenta.
 3. Praktyczne omówienie niektórych programów terapeutycznych polskich i zagranicznych.
 4. Szczegółowe praktyczne zapoznanie słuchaczy z czterema etapami Zmodyfikowanego Programu Psychofizjologicznej Terapii Jąkających się M. Chęćka.
 5. Praktyczne zapoznanie słuchaczy z niektórymi scenariuszami sesji terapeutycznych powyższego i innych programów – uczenie się opracowywania scenariuszy do sesji indywidualnych i grupowych.
 6. Przepracowanie na sobie niektórych technik terapeutycznych zawartych w programach, w tym m.in. Techniki Przedłużonego Mówienia, Techniki Delikatnego Startu Mowy, Psychodramy, Wizualizacji (i innych technik psychoterapeutycznych), Metody „Echo”, Socjoterapii i „Odczulania”, Technik oddechowych itp.
 7. Praktyczna prezentacja wartości prowadzonej terapii przez zespół specjalistów, np. logopeda – specjalista wz. emisji głosu, jąkania i psycholog; logopeda, psycholog i pedagog specjalny itp.
 8. Prezentacja i praktyczna analiza niektórych zajęć terapeutycznych (i psychoterapeutycznych) indywidualnych i grupowych z jąkającymi się (na płytach DVD oraz z bezpośrednim uczestnictwem osób jąkających się).
 9. Zapoznanie się z niektórymi programami terapii klinicystów i terapeutów mowy z krajów zachodnich (nagrania na płytach DVD) – komentarz praktyczny, porównanie z programami stosowanymi w Polsce.
 10. Opiniowanie na rzecz osób jąkających się: dzieci, młodzieży i dorosłych (dla instytucji oświatowych i służby zdrowia).
 11. Dyskusja podsumowująca warsztaty i potwierdzająca zdobycie podstawowej wiedzy praktycznej w zakresie prowadzenia terapii z osobami z zaburzeniami płynności mówienia.

Uwaga: Uczestnicy warsztatów otrzymają certyfikaty ukończenia szkolenia oraz obszerny pakiet materiałów pomocowych do terapii (materiałów, które będą omawiane podczas zajęć). Warsztat przeznaczony jest wyłącznie dla osób, które ukończyły I stopień (wyjątkowo: absolwenci Podyplomowego Studium Neurologopedii SWPS w W-wie).

Na warsztat należy zabrać z sobą materiały przekazane na wcześniejszym szkoleniu.

Dodatkowe informacje

Proszę wybrać, czy opłacają Państwo pełną kwotę czy zaliczkę.

Pełna kwota, Zaliczka, Lista rezerwowa