Afazja u osób dorosłych: diagnostyka neurologopedyczna. Prowadząca dr hab. Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska

400,00 

Najbliższe szkolenie odbędzie się 9-10.11.2019.

Przykro nam, na to szkolenie skończyły się miejsca.

Kategoria:

Opis

prowadząca: prof. UAM dr hab. Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska

termin: 9-10.11.2019 roku (sobota 10.00-17.15, niedziela 9.00-16.15, 16 h dydaktycznych + przerwy)

miejsce:  Gdynia, ul. Traugutta 2 – siedziba fundacji „Między Słowami”

cena: 400 złotych (za całe 2-dniowe szkolenie)

 

Prowadząca: prof. UAM dr hab. Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska

Językoznawca, neurologopeda, pracuje w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz w Klinice Neurologii i Chorób Naczyniowych Układu Nerwowego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu (w szpitalu MSWiA im. prof. L. Bierkowskiego). Podejmuje badania z zakresu zaburzeń lingwistycznych, głównie o charakterze afazji. Zajmuje się przede wszystkim zaburzeniami nazywania, ich neurobiologicznym podłożem, specyfiką leksykonu mentalnego. Diagnozuje i prowadzi terapię pacjentów z udarem mózgu oraz z chorobami neurodegeneracyjnymi. Pracuje w Klubie Afatyka, który działa w ramach Stowarzyszenia Afazja.

Adresaci szkolenia: logopedzi, neurologopedzi, neuropsycholodzy z doświadczeniem w pracy z osobami dorosłymi z afazją

Liczba godzin: 16 h lekcyjnych (2 dni szkoleniowe)

sobota: 10.00 – 17.15

niedziela: 9.00 – 16.15

Termin szkolenia: 9-10.11.2019 roku (sobota i niedziela)

Program szkolenia: szkolenie ma charakter warsztatów, w trakcie których słuchacze zobaczą prezentacje audiowizualne do wszystkich omawianych jednostek deficytów, w drugiej części szkolenia na podstawie danych neuroobrazowych i obserwacji klinicznej dokonają diagnozy poszczególnych zaburzeń (w tym diagnozy różnicowej).

 1. Neurobiologiczne podstawy języka
 2. Modele językowego przetwarzania informacji
  1. modele topologiczne
  2. modele hodologiczne (dwustrumieniowy model G. Hickoka i D. Poeppela)
 3. Modularność języka w świetle afazji
 4. Epidemiologia afazji: co powinien wiedzieć neurologopeda?
 5. Problemy diagnostyczne afazji
 6. Podział dualny a podziały szkoły rosyjskiej
 7. Diagnoza różnicowa afazji
  1. afazja motoryczna
  2. afazja sensoryczna
  3. afazja transkorowa (ruchowa, czuciowa, mieszana)
  4. afazja podkorowa (torebkowo-prążkowiowe, wzgórzowe)
  5. afazja przewodzeniowa
  6. afazja skrzyżowana
 8. Anomia w afazji i afazja anomiczna
  1. czym jest i czym nie jest anomia
  2. anomia jako zaburzenie uniwersalne
  3. typy anomii
   • syndrom TOT
   • anomia semantyczna
   • anomia fonologiczna
   • anomia optyczna
  4. typologia kompensacji zaburzeń anomicznych
 9. Apraksja mowy
  1. cechy AOS i problemy terminologiczne
  2. diagnoza różnicowa
   • apraksja mowy a afazja
   • apraksja mowy a dyzartria
   • apraksja mowy a neurogenne jąkanie
  3. typy apraksji mowy
  4. mechanizm apraksji mowy
  5. etiologia apraksji mowy
  6. specyfika terapii
 10. Pierwotna afazja postępująca /w zależności od potrzeb słuchaczy/
  1. kryteria diagnostyczne
  2. diagnoza różnicowa
  3. typologia PPA
   • PPA ruchowa
   • PPA semantyczna
   • PPA logopeniczna
   • inne typy PPA: dynamiczna, anomiczna, mieszana
  4. PPA a pierwotna postępująca apraksja mowy
 11. Laboratorium neurologopedyczne
  1. budowa opinii neurologopedycznej
  2. symultaniczne studia przypadków (afazje i pierwotne postępujące afazje)

Dodatkowe informacje

Proszę wybrać, czy opłacają Państwo pełną kwotę czy zaliczkę.

Pełna kwota, Zaliczka, Lista rezerwowa